Obecní úřad

Pracovní doba
Pondělí: 8:30 - 15:00
Čtvrtek: 8:30 - 15:00

Obec Podhradí nad Dyjí
Podhradí nad Dyjí 57, 671 06 Šafov
IČO: 00636924
Bankovní spojení: 17624741/0100 (KB Znojmo)

Telefon
Obecní úřad: 515 297 098
Starosta obce: 734 111 977
Místostarosta obce: 604 939 783

E-mail
Obec: obec@podhradinaddyji.cz
Starosta: starosta@podhradinaddyji.cz
Elektronická podatelna: podatelna@podhradinaddyji.cz

Zastupitelstvo obce

Starosta Petr Čálek
Místostarosta Anton Moravčík
Člen Ing. Oldřich Tesárek
Člen Zuzana Burdová
Člen Božena Zerzová
Člen Eduard Hrdlička
Kronikářka obce -
Účetní obce Jitka Čechová