Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

–  SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU -

Obec Podhradí nad Dyjí bude provádět sběr nebezpečného odpadu a to od 14. května  2015 -  6.června 2015 do 8.00hod.

Odvoz bude uskutečněn dne 6.6.2015 v 8.00 hod.

Sběrné místo je u bývalé autobusové garáže.

 NEBEZPEČNÝ ODPAD JE: 

- barvy a ředidla ( v plechovkách a lahvích), oleje, olejové filtry, čistící tkaniny od olejů, lepidla, autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, televizory, ledničky, mikrovlnky, monitory, počítače, pneumatiky od osobních automobilů bez disků.

 

  SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU –

 Obec Podhradí nad Dyjí bude dále provádět svoz velkoobjemového odpadu od 14.května 2015 -  10.června 2015 do 8.00 hod.

Odvoz bude uskutečněn dne 10.6.2015 v 8.00 hod.

Sběrné místo je u bývalé autobusové garáže.

 VELKOOBJEMOVÝ ODPAD JE:

 např.  starý nábytek, koberce, linolea, matrce,umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný stavební odpad atd.

 

Zpět na: Informace pro občany