Zahájení sezóny na Vranovsku letos mezinárodně

Zahájení sezóny na Vranovsku letos mezinárodně 

Vranov nad Dyjí,   17. 3. 2014

 

Tradiční otvírání rekreační sezóny skýtalo návštěvníkům Vranovska již loni mnoho zajímavých akcí a možností. Letos je zahájení naplánováno na víkend 25. 4. 27. 4. a jedním ze subjektů, které se do akce zapojí je historický hraniční hrad Hardegg, který leží ve stejnojmenném dolnorakouském městečku na hranicích ČR s Rakouskem.

 

Hardeggská vyhlídka ležící v centru NP Podyjí bývá častým cílem turistů a cykloturistů na Vranovsku. Malebný výhled ze skály vysoko nad údolím Dyje, láká hosty i k vlastní návštěvě hradu Hardegg.

Při letošním dubnovém „Zahájení rekreační sezóny 2014 na Vranovsku“ budou mít návštěvníci regionu možnost navštívit i hrad Hardegg. Protože se letošní akce ponese v duchu 80. výročí dostavby Vranovské přehrady, nabídla majitelka hradu, paní hraběnka Pilati, zvýhodněné vstupné, které symbolicky zohlední výročí. Vstupné pro dospělého bude 2 x 80 Kč (to je 160 Kč), hosté z ČR budou moci zaplatit přímo v Kč.

K otázce, proč se hrad Hardegg zapojil do akce pořádané subjekty cestovního ruchu na Vranovsku se vyjádřila paní hraběnka následovně: „Oblast Vranovska a NP Podyjí přímo sousedí s rakouským NP Thayatal a jeho centrem, městečkem Hardegg. Turisté nyní mohou bez problémů navštěvovat obě strany hranice a obdivovat přírodní krásy i historické památky nezávisle na tom, ve kterém státě se nacházejí. Z tohoto důvodu cítím potřebu vzájemné přeshraniční spolupráce. Již v minulých letech jsem spolupracovala s podnikateli a institucemi z ČR, a to především v kulturní oblasti. Na Barokním zámku Riegersburg každoročně pořádáme mezinárodní výstavy, intenzivně také spolupracuji se Zámečkem Lubo. Na hradě Hardegg totiž máme vystavenu skulpturu – sarkofág, a to v rámci Kristkovy podyjské glyptotéky, vytvořené známým surrealistou Lubo Kristkem (Vranov nad Dyjí i Hardegg jsou zastaveními Kristkovy podyjské glyptotéky). Návštěvníkům, kteří u nás shlédnou jeho sarkofág „Ptačí poslání“, doporučujeme také návštěvu autorovy expozice na Zámečku Lubo v Podhradí nad Dyjí. Když jsem tedy byla oslovena ohledně možnosti zapojit se do tradičního zahájení sezóny na Vranovsku, ráda jsem nabídla spolupráci formou zvýhodněných návštěv hradu Hardegg, který spravuji.“

Velmi kladně se k aktivitě hradu Hardegg vyjádřil i starosta Vranova nad Dyjí, Ing. Vedra. „Vážíme si vstřícnosti paní hraběnky Pilati, nejen při této akci. Spolupráce českých i rakouských subjektů přinese jistě užitek všem obyvatelům i podnikatelům regionu, bez ohledu na to, na které straně hranice sídlí.“

Ten, kdo se nedostane na Vranovsko o posledním dubnovém víkendu, bude mít možnost navštívit hrad Hardegg i v dalším průběhu sezóny. Na ty, kdo si však zvolí k výletu tento víkend, čeká na Vranovsku mnoho zábavy a zážitků.

Podrobnosti můžete průběžně nacházet na novém turistickém portálu www.navstivtevranovsko.cz.                                     

na novém webu, přímo na stránce www.navstivtevranovsko.cz/cs/akcni-nabidka/zahajeni-turisticke-sezony-na-vranovsku.

 

 

Kontakty:

 

Portál NavstivteVranovsko - www.navstivtevranovsko.cz

Konkrétní informace o „zahájení sezóny“ - www.navstivtevranovsko.cz/cs/akcni-nabidka/zahajeni-turisticke-sezony-na-vranovsku

 

Hrad Hardegg - www.riegersburg-hardegg.com/burg-hardegg, kontakt (A) +43 2949 8225, kontakt (CZ) zamecek.lubo@volny.cz  

 

Zpět na: Informace pro občany